• Register

Kakšna je razlika typom list in numpy.array in numpy.matrix?

+5 votes
133 views

Kaj točno je razlika med prejšnim typom list in tem numpy.array? Ter kaj je razlika med    numpy.array   in   numpy.matrix?
Hvala za odgovor

asked Mar 3, 2017 by MihaHr (550 points)
edited Mar 5, 2017 by janko.slavic

1 Answer

+13 votes
 
Best answer

O razliki med seznami in numpy numeričnimi polji je profesor govoril na 3. predavanju. Na kratko - numpy numerična polja so primernejša za numerično računanje. V matematičnih operacijah se obnašajo tako, kot bi to pričakovali od vektorjev, v sklopu njih so že definirane mnoge uporabne metode, kot na primer skalarni produkt (np.array.dot)... Primernost enega in drugega tipa podatkov z numerično računanje dobro ilustrira primer množenja s skalarjem:

>>> import numpy as np
>>> seznam = [1, 2, 3]
>>> polje = np.array([1, 2, 3])
>>> print(seznam * 2)
    [1, 2, 3, 1, 2, 3]
>>> print(polje * 2)
    [2 4 6]
                                                                                                                          
Numpy.matrix pa je tip, ki ga lahko uporabljamo za zapis matrik in nekoliko poenostavi izvajanje nekaterih matričnih operacij, a je precej manj splošen kot numpy.array in se zato redko uporalbja. Pri PiNM bomo matrike vedno zapisovali kot več dimenzionalne numpy.array-e.

answered Mar 4, 2017 by dgorjup (52,250 points)
selected Mar 5, 2017 by janko.slavic
...