• Register

Kakšna je razlika typom list in numpy.array in numpy.matrix?

+5 votes
104 views

Kaj točno je razlika med prejšnim typom list in tem numpy.array? Ter kaj je razlika med    numpy.array   in   numpy.matrix?
Hvala za odgovor

asked Mar 3 by MihaHr (550 points)
edited Mar 5 by janko.slavic

1 Answer

+13 votes
 
Best answer

O razliki med seznami in numpy numeričnimi polji je profesor govoril na 3. predavanju. Na kratko - numpy numerična polja so primernejša za numerično računanje. V matematičnih operacijah se obnašajo tako, kot bi to pričakovali od vektorjev, v sklopu njih so že definirane mnoge uporabne metode, kot na primer skalarni produkt (np.array.dot)... Primernost enega in drugega tipa podatkov z numerično računanje dobro ilustrira primer množenja s skalarjem:

>>> import numpy as np
>>> seznam = [1, 2, 3]
>>> polje = np.array([1, 2, 3])
>>> print(seznam * 2)
    [1, 2, 3, 1, 2, 3]
>>> print(polje * 2)
    [2 4 6]
                                                                                                                          
Numpy.matrix pa je tip, ki ga lahko uporabljamo za zapis matrik in nekoliko poenostavi izvajanje nekaterih matričnih operacij, a je precej manj splošen kot numpy.array in se zato redko uporalbja. Pri PiNM bomo matrike vedno zapisovali kot več dimenzionalne numpy.array-e.

answered Mar 4 by dgorjup (42,990 points)
selected Mar 5 by janko.slavic
...