• Register

Domača naloga MNM 2. vprašanje

+11 votes
243 views

Živijo,

a je ['lvm_read (1.13) - '] celoten opis modula lvm_read, oz. sem pravilno uporabil ukaz pip search?

asked Feb 28, 2017 by nanuta (1,300 points)

1 Answer

+10 votes
 
Best answer

Ukaz je pravilno uporabljen, pazi le na zahtevan tip odgovora niz.

answered Feb 28, 2017 by gregor.urankar (1,130 points)
selected Feb 28, 2017 by nanuta
js sem poskušal enako kot nanuta, sam, da na koncu vržem v ukaz še npr. atest = str(test) in je rešitev še vedno nepravilna. se mogoče ve zakaj?

lp
Živjo, tvoj seznam ima le en element, vendar moraš kljub temu določiti index elementa,  ki ga želiš izpisanega kot niz torej test[0]
...