• Register

DFM: moj.ladisk.si ne sprejme rešitve 12.

+3 votes
190 views

Pri domači nalogi moramo narediti slovar parov, vendar odgovora ne sprejme, ker je pričakovani tip int, terka seznam... 

Oblika zapisa ki jo imam: slovar = {}

 

Exception: Napaka: rezultat tipa dict ne ustreza pričakovanim tipom: str, int, ndarray, float, tuple, list!

 

asked Feb 26, 2017 by DenisTKirbiš (2,250 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer
Pozdravljeni Denis!

Skrbno preberite kaj od vas zahteva naloga.

Vse dobro, JS
answered Feb 26, 2017 by janko.slavic (80,060 points)
selected Feb 26, 2017 by janko.slavic
Sem uporabil list() in sort() in je delovalo. Hvala!
...