• Register

JSONDecodeError pri pošiljanju odgovora

+11 votes
379 views

Na podobno vprašanje sem dobil odgovor da koda vsebuje nedovoljen znak. Kateri znak naj bi to bil v mojem primeru ?  Ali je problem kje drugje ?

Odgovor na podobno vprašanje:

http://pinm.ladisk.si/1376/jsondecodeerror-problem-pri-oddaji-odgovora?show=1376#q1376

asked Feb 21, 2017 by kobalac (3,400 points)
edited Feb 22, 2017 by kobalac
Pozdravljeni! Vidim, da ste uspeli posredovati odgovor na moj.ladisk.si (žal napačen). Vseeno, tukaj prosim, kot odgovor, zapišite kateri znak vam je delal težave.
Žal ne morem ugotoviti kateri znak je sprožil problem. Notebook sedaj javlja jsondecodeerror za karkoli vstavim kot odgovor. Ali bi lahko povedali kje je problem, vidim da ima tudi še nekaj drugih študentov enake težave...
Pozdravljeni Mitja! Žal iz vašega vprašanja ne morem odgovoriti kje in zakaj imate vprašanje; upoštevajte navodilo in podajte minimalno kodo. lp, JS
Zanima me, kje v spodnji kodi je problem, da pri posredovanju odgovora notebook vrne JSONDecodeError.

centi = f'l = {l:10.4e} mm\nl = {l*0.1:10.4f} cm'
print(centi)
type(centi)

2 Answers

+7 votes
 
Best answer
Pozdravljeni!

Končno smo ugotovili, da ste nekateri imeli JSON težave s vprašanji 3 in 8. Napaka je zelo skrita in smo jo odpravili, vendar ker so naloge že dodeljene, napake ne moremo povsem odpraviti pri vseh študentih.

Iz tega razloga bomo čez dva tedna vsem študentom pri omenjenih vprašanjih dodelili 100%.

lp,JS
answered Feb 24, 2017 by janko.slavic (79,290 points)
+1 vote
Do omenjene težave prihaja le pri nekaterih študentih in nam je še ni uspelo reproducirati. V vaši objavljeni kodi sicer nisem našel očitne napake.

Če pri pošiljanju odgovorov naletite na to napako prosim nadaljujte z rešavnjem ostalih vprašanj, asistentu pa pošljite mail z obrazložitvjo težave in primerom kode. Vaš odgovor bomo v takih primerih ročno ocenili.
answered Feb 23, 2017 by dgorjup (69,330 points)
...