• Register

jupyter notebook is not recognized

+3 votes
1,915 views

Potem ko dam shift + desni klik na mapo, izberem cmd in v cmd napišem jupyter notebook, mi cmd napiše sledeče: 'jupyter' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.

Jupyter notebook mi odpre, če komando vršim iz anaconda prompt.

Kako to težavo odpravim?

asked Feb 15, 2017 by UO6552 (1,010 points)
retagged Oct 23, 2018 by dgorjup
Pozdravljeni! Če želite, pridobiti up-vote, prosim naslov napišite bolj specifično in vprašanje opremite z tagi

1 Answer

+2 votes
 
Best answer

Verjetno morate pot do datoteke jupyter.exe dodati v sistemsko spremenljivko PATH. Če imate Windows 10  (podobno tudi v starejših različicah sistema), to storite takole:

Odprite meni Start in začnite tipkati "Urejanje spremenljivk sistemskega okolja" (angleško "Environment variables"):

V odprtem oknu pritisnite na "Spremenljivke okolja", nato pa izberite možnost PATH ter pritisnite "Uredi":

Poskrbite, da bo v seznamu poti tudi mapa, v kateri se nahaja jupyter.exe. V je polna pot do nje "C:\Users\<ime uporabnika>\Anaconda3\Scripts". Pri vas je lahko drugače - mapo Anaconda3, v katero ste namestili Anacondo, poiščite z ukazom "where python" v Anaconda prompt.

Datoteka "jupyter.exe" se nahaja v podmapi "Scripts". Poiščite to mapo in celotno pot do nje dodajte na seznam s pritiskom na gumb "Novo":

 

answered Feb 16, 2017 by dgorjup (74,760 points)
edited Oct 17, 2018 by dgorjup
...