• Register

popravljalni kolokvij [closed]

–1 vote
219 views

Ali se na popravljalnem kolokviju piše tudi zadnje predavanje:  Numerično reševanje diferencialnih enačb - robni problem ?

asked Jan 19, 2017 by nejck (600 points)
closed Jan 19, 2017 by janko.slavic
...