• Register

posodobitev scipy

+10 votes
368 views

ne najde mi optimize modula, kaj lahko storim? upgrade scipy? ko ga želim upgrade-dat mi napiše naslednje:

!!pip install --upgrade scipy

['Collecting scipy',
 ' Using cached scipy-0.18.1.tar.gz',
 'Building wheels for collected packages: scipy',
 ' Running setup.py bdist_wheel for scipy: started',
 " Running setup.py bdist_wheel for scipy: finished with status 'error'",
 ' Complete output from command c:\\users\\denis\\anaconda3\\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__=\'C:\\\\Users\\\\Denis\\\\AppData\\\\Local\\\\Temp\\\\pip-build-pf6td59p\\\\scipy\\\\setup.py\';f=getattr(tokenize, \'open\', open)(__file__);code=f.read().replace(\'\\r\\n\', \'\\n\');f.close();exec(compile(code, __file__, \'exec\'))" bdist_wheel -d C:\\Users\\Denis\\AppData\\Local\\Temp\\tmp1qqa3apjpip-wheel- --python-tag cp34:',
 ' lapack_opt_info:',
 ' openblas_lapack_info:',
 "  libraries openblas not found in ['c:\\\\users\\\\denis\\\\anaconda3\\\\lib', 'C:\\\\', 'c:\\\\users\\\\denis\\\\anaconda3\\\\libs']",
 '  NOT AVAILABLE',
 ' ',
 ' lapack_mkl_info:',
 "  libraries mkl_rt not found in ['c:\\\\users\\\\denis\\\\anaconda3\\\\lib', 'C:\\\\', 'c:\\\\users\\\\denis\\\\anaconda3\\\\libs']",
 '  NOT AVAILABLE',
 ' ',
 ' atlas_3_10_threads_info:',
 ' Setting PTATLAS=ATLAS',
 ' c:\\users\\denis\\anaconda3\\lib\\site-packages\\numpy\\distutils\\system_info.py:639: UserWarning: Specified path C:\\projects\\numpy-wheels\\windows-wheel-builder\\atlas-builds\\atlas-3.11.38-sse2-64\\lib is invalid.',
 "  warnings.warn('Specified path %s is invalid.' % d)",
 " <class 'numpy.distutils.system_info.atlas_3_10_threads_info'>",
 '  NOT AVAILABLE',
 ' ',
 ' atlas_3_10_info:',
 " <class 'numpy.distutils.system_info.atlas_3_10_info'>",
 '  NOT AVAILABLE',
 ' ',
 ' atlas_threads_info:',
 ' Setting PTATLAS=ATLAS',
 " <class 'numpy.distutils.system_info.atlas_threads_info'>",
 '  NOT AVAILABLE',
 ' ',
 ' atlas_info:',
 " <class 'numpy.distutils.system_info.atlas_info'>",
 '  NOT AVAILABLE',
 ' ',
 ' c:\\users\\denis\\anaconda3\\lib\\site-packages\\numpy\\distutils\\system_info.py:1532: UserWarning:',
 '   Atlas (http://math-atlas.sourceforge.net/) libraries not found.',
 '   Directories to search for the libraries can be specified in the',
 '   numpy/distutils/site.cfg file (section [atlas]) or by setting',

 '  File "c:\\users\\denis\\anaconda3\\lib\\site-packages\\numpy\\distutils\\misc_util.py", line 906, in _get_configuration_from_setup_py',
 '   config = setup_module.configuration(*args)',
 '  File "scipy\\linalg\\setup.py", line 20, in configuration',
 "   raise NotFoundError('no lapack/blas resources found')",
 ' numpy.distutils.system_info.NotFoundError: no lapack/blas resources found',
 ' ',
 ' ----------------------------------------',
 ' Failed building wheel for scipy',
 ' Running setup.py clean for scipy',
 ' Complete output from command c:\\users\\denis\\anaconda3\\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__=\'C:\\\\Users\\\\Denis\\\\AppData\\\\Local\\\\Temp\\\\pip-build-pf6td59p\\\\scipy\\\\setup.py\';f=getattr(tokenize, \'open\', open)(__file__);code=f.read().replace(\'\\r\\n\', \'\\n\');f.close();exec(compile(code, __file__, \'exec\'))" clean --all:',
 ' ',
 ' `setup.py clean` is not supported, use one of the following instead:',
 ' ',
 
 '   File "c:\\users\\denis\\anaconda3\\lib\\site-packages\\numpy\\distutils\\core.py", line 135, in setup',
 '    config = configuration()',
 '   File "C:\\Users\\Denis\\AppData\\Local\\Temp\\pip-build-pf6td59p\\scipy\\setup.py", line 335, in configuration',
 "    config.add_subpackage('scipy')",
 '   File "c:\\users\\denis\\anaconda3\\lib\\site-packages\\numpy\\distutils\\misc_util.py", line 1000, in add_subpackage',
 '    caller_level = 2)',
 '   File "c:\\users\\denis\\anaconda3\\lib\\site-packages\\numpy\\distutils\\misc_util.py", line 969, in get_subpackage',
 '    caller_level = caller_level + 1)',
 '   File "c:\\users\\denis\\anaconda3\\lib\\site-packages\\numpy\\distutils\\misc_util.py", line 906, in _get_configuration_from_setup_py',
 '    config = setup_module.configuration(*args)',
 '   File "scipy\\setup.py", line 15, in configuration',
 "    config.add_subpackage('linalg')",
 '   File "c:\\users\\denis\\anaconda3\\lib\\site-packages\\numpy\\distutils\\misc_util.py", line 1000, in add_subpackage',
 '    caller_level = 2)',
 '   File "c:\\users\\denis\\anaconda3\\lib\\site-packages\\numpy\\distutils\\misc_util.py", line 969, in get_subpackage',
 '    caller_level = caller_level + 1)',
 '   File "c:\\users\\denis\\anaconda3\\lib\\site-packages\\numpy\\distutils\\misc_util.py", line 906, in _get_configuration_from_setup_py',
 '    config = setup_module.configuration(*args)',
 '   File "scipy\\linalg\\setup.py", line 20, in configuration',
 "    raise NotFoundError('no lapack/blas resources found')",
 '  numpy.distutils.system_info.NotFoundError: no lapack/blas resources found',
 '  ',
 '  ----------------------------------------',
 ' Rolling back uninstall of scipy',
 'Command "c:\\users\\denis\\anaconda3\\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__=\'C:\\\\Users\\\\Denis\\\\AppData\\\\Local\\\\Temp\\\\pip-build-pf6td59p\\\\scipy\\\\setup.py\';f=getattr(tokenize, \'open\', open)(__file__);code=f.read().replace(\'\\r\\n\', \'\\n\');f.close();exec(compile(code, __file__, \'exec\'))" install --record C:\\Users\\Denis\\AppData\\Local\\Temp\\pip-f106sj3o-record\\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in C:\\Users\\Denis\\AppData\\Local\\Temp\\pip-build-pf6td59p\\scipy\\']
asked Dec 30, 2016 by denis.erzen (1,140 points)
edited Dec 31, 2016 by janko.slavic

3 Answers

+2 votes
Pozdravljeni!

V kolikor uporabljate Anaconda distribucijo, je bolj primerno, če najprej poskušate posodobiti takole:
conda update conda
nato:
conda update --all
LP, JS
answered Dec 30, 2016 by janko.slavic (74,450 points)
conda update conda mi  napiše error :AttributeError: 'Extensions' object has no attribute 'get_extension_for_class'

tudi ko hočem interpolate modul uvoziti mi javi napako: DLL load failed: The specified module could not be found.
Pozdravljeni! Verjetno bo najhitreje in najbolje, da odstranite Anacondo in ponovno namestite. Lp, JS
+3 votes
Mogoče poskusi (če že nisi) zagnati cmd.exe kot skrbnik (desni klik - zaženi kot skrbnik). Torej možno je, da 'orodnega' okna nisi imel odprtega kot skrbnik in zato ni hotelo narediti posodobitve.

LP
answered Dec 30, 2016 by Miha5 (8,480 points)
+2 votes
Živjo!

S podobnim problemom sem se soočal, ko sem drugič nalagal SciPy (sicer novembra lansko leto). Tale post mi je rešil probleme: http://stackoverflow.com/questions/40748838/problems-with-updating-anaconda-and-installing-new-packages

Veliko sreče in povejte če potrebujete kakšna dodatna navodila. Pa tako kot je pred mano že bilo omenjeno, karkoli počnete s Python-om, zaganjajte aplikacije, komandna okna kot skrbnik, ker posegate v računalniško okolje!

Lep pozdrav, Aljaž
answered Jan 1, 2017 by aljazjelen (11,170 points)
...