• Register

Ne morem odpreti datotek za domačo nalogo (Internal Python error in the inspect module)

+11 votes
321 views

Pozdravljeni,

Imam težavo, in sicer sem domačo nalogo (ipynb datoteko) 2x prenesel na namizje, pri tem pa je nova verzija zamenjala staro na kateri sem imel že rešeno (eno) nalogo.. Zdaj pa je problem ko želim zagnati prvo vrstico:

from mojladisksi import poslji
import numpy as np

saj mi vrne napako:

ERROR:root:Internal Python error in the inspect module.
Below is the traceback from this internal error.

Traceback (most recent call last):
 File "//anaconda/lib/python3.5/site-packages/IPython/core/interactiveshell.py", line 2881, in run_code
  exec(code_obj, self.user_global_ns, self.user_ns)
 File "<ipython-input-10-d06f391c7dca>", line 1, in <module>
  from mojladisksi import poslji
ImportError: No module named 'mojladisksi'

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
 File "//anaconda/lib/python3.5/site-packages/IPython/core/interactiveshell.py", line 1821, in showtraceback
  stb = value._render_traceback_()
AttributeError: 'ImportError' object has no attribute '_render_traceback_'

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
 File "//anaconda/lib/python3.5/site-packages/IPython/core/ultratb.py", line 1132, in get_records
  return _fixed_getinnerframes(etb, number_of_lines_of_context, tb_offset)
 File "//anaconda/lib/python3.5/site-packages/IPython/core/ultratb.py", line 313, in wrapped
  return f(*args, **kwargs)
 File "//anaconda/lib/python3.5/site-packages/IPython/core/ultratb.py", line 358, in _fixed_getinnerframes
  records = fix_frame_records_filenames(inspect.getinnerframes(etb, context))
 File "//anaconda/lib/python3.5/inspect.py", line 1453, in getinnerframes
  frameinfo = (tb.tb_frame,) + getframeinfo(tb, context)
 File "//anaconda/lib/python3.5/inspect.py", line 1410, in getframeinfo
  filename = getsourcefile(frame) or getfile(frame)
 File "//anaconda/lib/python3.5/inspect.py", line 672, in getsourcefile
  if getattr(getmodule(object, filename), '__loader__', None) is not None:
 File "//anaconda/lib/python3.5/inspect.py", line 701, in getmodule
  file = getabsfile(object, _filename)
 File "//anaconda/lib/python3.5/inspect.py", line 685, in getabsfile
  return os.path.normcase(os.path.abspath(_filename))
 File "//anaconda/lib/python3.5/posixpath.py", line 361, in abspath
  cwd = os.getcwd()
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory
Kako bi lahko to rešil?
Lp, Grega
asked Dec 27, 2016 by grega_s (600 points)
edited Dec 28, 2016 by janko.slavic

1 Answer

+2 votes
 
Best answer
Poskusite pobrisati lokalne datoteke in še enkrat prenesti datoteke z domačo nalogo s spleta. Vse prenesene datoteke iz .zip arhiva morate obvezno razširiti v isto mapo.
answered Dec 27, 2016 by dgorjup (61,050 points)
selected Dec 28, 2016 by janko.slavic
Najlepša hvala, zdaj deluje.
...