• Register

Uvažanje in rotacija slike

+18 votes
193 views
kako lahko obrneš uvoženo sliko za 90 stopinj? sliko sem uvozil in jo prikaže a jo obrne postrani. probal sem različne širine če bi bila slika slučajno prevelika pa ni razlike
asked Dec 26, 2016 by andrej.cuk (1,550 points)
edited Dec 26, 2016 by janko.slavic

1 Answer

+3 votes
 
Best answer

Pozdravljeni Andrej!

Če uvažate sliko preko html kode, potem glejte: 
http://stackoverflow.com/questions/20061774/rotate-an-image-in-image-source-in-html

Sicer sem v okviru prvih predavanj vključeval video posnetek in ga rotiral (glejte kodo).

answered Dec 26, 2016 by janko.slavic (77,190 points)
selected Dec 27, 2016 by andrej.cuk
...