• Register

Kako z integrate.ode.integrate pridobim rezultat v željenih točkah neodvisne spremenljivke?

+20 votes
561 views

Kako lahko uporabim funkcijo scipy.integrate.ode.integrate na vseh točkah svojega t? Če vstavim v funkcijo kar t, ki predstavlja numpy-jev seznam vseh mojih vrednosti časa, mi vrne le zadnjo vrednost. Enako mi naredi tudi ko uporabim for zanko, kljub temu da se vrednost i-ja spreminja, kar je razvidno iz spodnje slike. V primeru da ročno vpišem v funkcijo eno izmed vrednosti mi vrne pravilen rezultat

asked Dec 24, 2016 by Petan_Z (1,520 points)
edited Dec 25, 2016 by janko.slavic

3 Answers

+3 votes
 
Best answer

Upošteval sem vaš namig kar se tiče stabilnosti metode in s pomočjo vaše kode iz predavanj prišel do približka pravilne rešitve.

 

answered Dec 27, 2016 by luka (1,850 points)
selected Dec 28, 2016 by janko.slavic
Pozdravljeni! Izgleda dobro; ste preverili elemente s korakom 67 (kot piše v povratni informaciji)? Ste uporabili pravi integrator?
Naloga zahteva integrator vode, ob upoštevanju koraka 67 se ujema samo red potence, številčna rešitev pa ne.
Pozdravljeni! Če smatrate, da je naloga napačno rešena, lahko ob seminarju dodate pravilno rešitev (ustrezno argumentirano).
+3 votes

Pozdravljeni!
Glejte predavanja iz reševanja dif enačb (začetni problem, 13. predavanja): https://github.com/jankoslavic/pypinm

lp,JS

answered Dec 25, 2016 by janko.slavic (77,960 points)
Spoštovani,
imam podoben problem. Iz predavanja je razvidno, da je metoda namenjena določanju integrala vrednosti, ne pa tudi nujno območja vrednosti, domača naloga pa zahteva polje vseh pomikov oz. vmesnih vrednosti.
Tudi mene zanima, ista zadeva. Pri reševanju diferencialne enačbe z ''.ode'' kot rešitev dobim numerično polje pomikov, ki pa kot pričakovano, ne vsebuje pomikov pri časih definiranih v numeričnem polju.
Pozdravljeni! Še vedno velja, da poglejte predavanja, poglavje "Stabilnost reševanja dif. enačb". Pravilen odgovor lahko objavite tudi sami v obliki primera kode (in pridobite točke, če bo odgovor izbran kot pravilen).
+2 votes
Shranite vrednosti v seznam.
answered Dec 26, 2016 by blaz (41,550 points)
...