• Register

Diskretne točke

+20 votes
783 views
V domači nalogi imam vprašane z diskretnimi točkami. Ne vem kaj so diskretne točke? Ali so to točke na nekem intervalu, ki so oddaljene za konstanten korak?

Lp, Žiga
asked Dec 19, 2016 by Petan_Z (1,520 points)

3 Answers

+6 votes
 
Best answer

 

Živjo!

Evo. da boš v naslednje 100% kaj so to diskretne točke. Malce ozadja naprej, v realnosti se vsi pojavi odvijajo zvezno/neprekinjeno (npr let letala, tok reke, ali preprosto čas) torej med dvema poljubnima vrednostnima obstaja neskončno mnogo točk. Torej npr. med 19. in 20. decembrom ni samo 1 dan in kakšen kolokvij, temveč tudi 24 ur ali 82.200 sekund ali ... itd itd... Torej ta interval lahko popišeš do neskončnosti natančno.
No, ker smo v računalniškem svetu omejeni, lahko popišemo vrednosti, med npr. sekundami, samo do neke decimalke natančno. Kar pomeni, da med npr izbranima vrednostnima za Pi: 3.1415 in 3.1416, obstaja ogromno (bolj natančno - neskončno) vrednosti, ki jih s tem nismo popisali. Temu se reče "diskretizacija", ali določevanje točk, ki kar se da natančno popišejo zvezen/neprekinjen pojav. Torej lahko rečemo da je diskretizacija prehod iz neprekinjenega v prekinjen svet, ki je računalniku obvladljiv. Pri tem se pojavijo številna vprašanja, kaj je pravilna diskretizacija, da vseeno ohranimo neko natančnost itd itd. Ampak to je svoja veja "znanosti" in se je ne da popisati samo z nekaj knjigami, kaj šele v enemu post-u :)

Da lažje razumemo kako se "diskretizira" npr vrednosti sinusne krivulje:

 

 

 

 

Na grafu je vidno, da so izbrane neke točke z določenim korakom. Tu je izbran konstanten korak, lahko pa imamo opravka tudi z variabilnim (next level stuff). Če v tem primeru povežemo točke eno za drugo, lahko opazimo, da dobimo nekakšen trikoten signal in ne prvotnega, sinusnega. No to je primer slabe diskretizacije, saj so diskretne točke izbrane neprimerno, ne popišejo prvotnega pojava, dajejo napačno predstavo.

Upam da sem ti dovolj na kratko in jasno razložil :)

LP, Aljaž

 

 

 

answered Dec 19, 2016 by aljazjelen (11,200 points)
selected Dec 20, 2016 by janko.slavic
+2 votes
Diskretne točke zavzemajo le določene vrednosti. Verjetno imaš podan interval na katerem se vrednosti nahajajo in korak med točkami / število točk.
answered Dec 19, 2016 by Blaž Velkavrh (29,970 points)
+3 votes
Živjo,

Vse točke s katerimi si razdelil funkcijo, vključno z začetno = a in zadnjo = b (za meje od a do b)

Vsaj pri meni je to delovalo,

LP,

Rok
answered Dec 19, 2016 by rokaljancic (1,990 points)
...