• Register

Diferenčna shema nazaj reda napake O(h2)

+14 votes
962 views

Zanima me ali je napaka na moji ali vaši strani? x in korak h sem določil pravilno

4. Z diferenčno shemo nazaj reda napake O(h2), določite numerični odvod x′(t) v časovnem intervalu [0,t2] z n ekvidistantnimi odseki. Kot rešitev podajte numerično polje vrednosti odvoda v teh točkah.

vrednosti_nazaj = (x(interval[1:]) - x(interval[1:]-h)) / h

asked Dec 14, 2016 by nejck (600 points)
edited Dec 14, 2016 by janko.slavic

2 Answers

+5 votes
 
Best answer

Napaka je na vaši strani. Koda, ki ste jo pripeli, izgleda kot diferenčna shema nazaj za red napake O(h1).

answered Dec 14, 2016 by dgorjup (74,760 points)
selected Dec 14, 2016 by nejck
Lahko samo vprašam na kašen način bi lahko določil interval pri tej metodi(diferenčna shema nazaj, red napake o(h**2)), ker tega podatka nisem zasledil na predavanjih.
+1 vote
Pozdravljeni,

pri diferenčni shemi naprej/nazaj reda napake O(h2) izpustim vedno po dva elementa iz prvotnega seznama intervalov ali na levi ali na desni.

Interval ima array s 24 elementi.

Po vseh izrabljenih možnostih pa sistem od mene želi array s 23 elementi.

Ampak array s 23 elementi bi oddala v primeru reda napake O(h1)?

Prosim za kratek komentar, saj ne razumem moje napake.
answered Dec 14, 2016 by UrskaKogovsek (1,960 points)
Če je tako, potem re za napako v definiciji naloge. Navodila v tem primeru so jasna - oddajte notebook z obrazložitvijo in pravilno rešitvijo skupaj z individualnim seminarjem.
...