• Register

moja rešitev se ne ujema s podano rešitvijo po izrabljenih 3 poizkusih.

+14 votes
319 views
Pri 4. nalogi  kjer si moral z Olverjevo metodo poiskati tak približek ničle, da je bila absolutna razlika zapoednih približkov manjša od vrednosti 1e-14 sem dobil rezultat cca. 0,989. Rešitev sem preveril tudi z izrisanim grafom. Vendar mi je po vseh izrabljenih poizkusih napisalo, da naj bi bila rešitev 10.729. Kako je to mogoče?
asked Dec 7, 2016 by zanfs (1,470 points)

2 Answers

+9 votes
 
Best answer
Gre za napako v definiciji naloge. Pravino rešitev z obrazložitvijo lahko oddate skupaj z individualnim seminarjem na koncu semestra (glejte mail, ki ste ga dobili, ko je bila dodeljena prva domača naloga iz numeričnih metod).
answered Dec 7, 2016 by dgorjup (74,760 points)
selected Dec 7, 2016 by zanfs
se pravi če prav razumem so vsi odgovori(razen 1., ki je DA ali NE), ki mi jih posreduje po 3 poizkusih napačni, ker je že v osnovi naloga narobe definirana?
Gre za napako v besedilu definicije naloge, pričakovani odgovori se ne skladajo z navodili, ki ste jih dobili.
+4 votes

Pozdravljeni

V izračunih uporabite funkcijo M(x)=F*x-(w*x**3)/(6*l) in rešitev z upoštevanjem te funkcije oddajte na koncu semestra.

LP AS

answered Dec 8, 2016 by Suhadolnik (1,880 points)
...