• Register

Ali lahko zadnji člen zanemarimo?

+10 votes
176 views
Ali lahko pri računanju ničle z Olverjevo metodo zanemarimo zadnji člen, kot smo to storili pri Newton-raphsonovi metodi na predavanju?
asked Dec 6, 2016 by zanfs (1,470 points)

1 Answer

+3 votes
 
Best answer
V navodilih domače naloge imate zapisano enčbo, ki jo je treba uporabiti. Uporabite oba zapisana člena (bodite pozorni, potrebujete tudi funkcijo 2. odvoda f''(x)).

Če bi zadnji člen zanemarili bi dobili kar Newton-Raphsonovo metodo.
answered Dec 7, 2016 by dgorjup (74,760 points)
selected Dec 7, 2016 by zanfs
...