• Register

Napaka v domači nalogi?

+6 votes
290 views

Pozdravljeni!

V domači nalogi Iskanje ničel sem pri trditvi: Če je ničla tudi lokalni ekstrem, jo s sekantno metodo ne moremo zaznati, odgovorila z 1(Da), saj je bilo na predavanju tako rečeno, odgovor pa se mi je štel kot napačen. 

Zanima me, kaj torej drži. 

Lep pozdrav

asked Dec 6, 2016 by pacekrebeka (210 points)

2 Answers

+3 votes
 
Best answer
Pozdravljeni!

v splošnem ne moremo zagotoviti, da bo lokalni ekstrem zaznan (primer, ki sem ga narisal na predavanjih); če je imamo zvezno krivuljo z zveznim odvodom, pa ničlo z sekantno metodo uspešno najdemo (resnici na ljubo je to ponavadi res)!

Bomo preverili vprašanje in če ni dovolj natančno definirali, bomo popravili. Če smatrate, da ste bili oškodovani, prosim dodajte pri seminarju pravilno rešitev z obrazložitvijo.

lp,JS
answered Dec 6, 2016 by janko.slavic (80,790 points)
+3 votes

Tudi, če vzamemo za f(x_1) lokalni eksterm, za f(x_2) pa drugo točko bomo vseeno dobili ničle. Menim, da na globalni skali pa ne deluje, saj lahko vzamemo 2 lokalna ekstrema in dobimo vzporednico z abciso.

LP

answered Dec 6, 2016 by zhanglava (1,050 points)
...