• Register

Prvi približek ničle

+11 votes
358 views
V nalogi moram poiskati prvi približek  ničle neke funkcije. Ali to pomeni da moram izvesti samo eno iteracijo ali morda 0 iteracij.(Ničle iščem z Newton-Raphsonovo metodo)
asked Dec 6, 2016 by zanfs (1,470 points)

1 Answer

+6 votes
 
Best answer
Navodilo v nalogi jasno navaja metodo, ki naj bi jo uporabili (to ni Newton-Raphsonova metoda).
answered Dec 6, 2016 by blaz (41,550 points)
selected Dec 6, 2016 by janko.slavic
sedaj sem uporabil navedeno metodo in me zanima koliko iteracij moram izvesti, da dobim prvi približek
prvi približek = prva iteracija :)
...