• Register

optimize newton

+8 votes
138 views

V nalogi moram z newton raphsonove metodo določt ničle funkcije. Vendar mi najde samo ničlo pri 0. Pri drugih ničlah pa dobim tak error(slika). Kaj bi lahko pomenil tak error? Funkcija ima tudi druge ničle in to pri pi in 2pi.

asked Dec 5, 2016 by Petan_Z (1,520 points)

1 Answer

+4 votes
 
Best answer

Očitno gre za težavo, ki se pojavlja pri uporabi moduly SymPy. Pri klicu scipy.optimize.newton ste jo morda dobili zato, ker so nekatere spremenljivke pi vas še vedno definirane kot SymPy simboli, ali pa je v vaših funkcijah hitrost in pospesek kako drugače uporabljen SymPy

Bolje, kot da dobljen rezultat odvajanja prepisujete ali kopirate v vaši funkciji bi bilo, da pripravite funkcije na osnovi SymPy izrazov z uporabo sympy.lambdify (glejte predlogo predavanj ali vaje na temo SymPy).

answered Dec 6, 2016 by dgorjup (64,970 points)
selected Dec 6, 2016 by janko.slavic
Ja res sem imel eno funkcijo še v sympy, sedaj koda dela.

Hvala
...