• Register

Napaka v domači nalogi iskanje ničel (NIC)

+11 votes
159 views
Pozdravljeni,

V domači nalogi Iskanje ničel (NIC) sem pri vprašanju ali sekantna metoda spada med odprte metode odgovoril 1 (Da), dobil sem napačen odgovor, čeprav v predlogi za predavanja jasno piše, da je sekantna metoda odprta metoda.
asked Dec 3, 2016 by Klemen Hvala (2,370 points)

1 Answer

+5 votes
 
Best answer
Imate prav, gre za napako v nalogi.

Bomo v kratkem uredili (seveda imate 100%).

Hvala za razumevanje.
answered Dec 3, 2016 by blaz (41,550 points)
selected Dec 3, 2016 by janko.slavic
je že urejeno:)
...