• Register

Dostopanje elementov arraya

+9 votes
139 views

Pozdravljeni!

Zanima me, ali lahko kdo na hitro (ali z linkom) razloži uporabo [:1] ipd. Primer iz vaj:

def inkrementalna(fun, x1, x2, dx):
   x_d = np.arange(x1, x2, dx)
   f_d = np.sign(fun(x_d))
   f_d = f_d[1:]*f_d[:-1]
   i = np.argmin(f_d)
   return np.asarray([x_d[i], x_d[i+1]])

asked Nov 29, 2016 by aljazjelen (11,190 points)

1 Answer

+5 votes
 
Best answer
Na hitro in splošno:

Če je A array, izraz A[a:b:c] vrne array, v katerem so elementi iz A, a le med A[a] in A[b] (index-i elementov iz A so med a in b), obenem pa se vzame le vsak c-ti element (korak indexiranja = c)
answered Nov 29, 2016 by Blaž Velkavrh (29,970 points)
selected Nov 29, 2016 by aljazjelen
...