• Register

določitev numeričnega polja koeficientov [closed]

+7 votes
363 views
Rabil bi pomoč oziroma namig za nalogo kako določiti numerično polje koeficientov kubičnega B zlepka, ker nevem točno kako naj se je lotim.
closed as a duplicate of: Vektor koeficientov kubičnih zlepkov
asked Nov 23, 2016 by zanfs (1,470 points)
closed Nov 23, 2016 by dgorjup

1 Answer

+1 vote

Preden postavite novo vprašanje prosim poglejte, ali je rešitev vašega problema na forumu že objavljena.

Sicer pa je, kadar pri reševanju domače naloge uporabite obstoječo funkcijo (na primer funkcijo iz paketa scipy), običajno poleg profesorjevih predavanj zelo dober vir informacij tudi spletna dokumentacija te funkcije. Tukaj bi naslednjič na vašem mestu začel z iskanjem pomoči. 

answered Nov 23, 2016 by dgorjup (74,760 points)
sprašujem zato, ker sem uporabil funkcijo .get_coeffs na mojem primeru vendar sem dobil da rešitev ni pravilna.
jaz imam enak problem  funkcija .get_coeffs dela pri InterpolatedUnivariateSpline, pri funkciji splrep pa ne...
Tudi za splrep najdete odgovor v spletni dokumentaciji.
...