• Register

Pričakovan vektor z 11-imi elementi ima obliko/shape: (21)

+11 votes
413 views

Pozdravljeni!

 

Imam vprašanje glede domače naloge pri NM.

Zakaj ima  pričakovan rezultat obliko/shape : (21,) če pa pravilen vektor vsebuje samo 11 elementov?

Prilagam sliko naloge.

https://s21.postimg.org/f2jdyv1pz/Slika_nove_bitne_slike.jpg

asked Nov 21, 2016 by miha (450 points)
retagged Nov 21, 2016 by blaz

1 Answer

+6 votes
 
Best answer
Pravilen rezultat dejansko vsebuje 21 členov.

Sistem moj.ladisk.si vam v primeru, da rešitev vsebuje več kot 11 členov, vrne naključnih 11 členov (kot je to v vašem primeru).

Razlog se skriva v varnosti spletne strani (pošiljanje velikih količin podatkov bi lahko privedlo do sesutja).

Za več informacij se obrnite na profesorja.
answered Nov 21, 2016 by blaz (41,550 points)
selected Nov 21, 2016 by janko.slavic
Z naslednjimi domačimi nalogami boste pri povratni informaciji imeli tudi podatek, da je prikazan samo "vsak" n-ti element.
...