• Register

Bo ta teden še ena domača naloga ali ta ki je odprta do srede šteje za obe predavanji?

+12 votes
154 views
asked Nov 14, 2016 by urban.bric (2,310 points)

1 Answer

+10 votes
 
Best answer
Mislim, da ta šteje za obe predavanji.
answered Nov 14, 2016 by majajokic (820 points)
selected Nov 15, 2016 by dgorjup
...