• Register

Napaka v podatkih pri domači nalogi

+15 votes
270 views
Pri domači nalogi imam nesmiselne podatke glede na skico naloge. Zanima me kaj naj storim?

 

Prilagam sliko skice in podatkov:

http://prntscr.com/d550em

 

Lep pozdrav
asked Nov 9, 2016 by tadej.ales (1,050 points)
retagged Nov 10, 2016 by janko.slavic

1 Answer

+6 votes
 
Best answer

Res je, napaka je v definiciji naloge. 

V konkretnem primeru imate dve možnonsti:

1. Nalogo lahko rešite z obstoječimi podatki. Rešitev, dobljena po pravilnem postopku, bo priznana, čeprav naloga fizikalno nima smisla.

2. Za neustrezni podatek si izmislite neko smiselno vrednost, rešen notebook z jasno označeno napako v navodilih pa boste oddali skupaj z individualnim seminarjem na koncu semestra (tako, kot je bilo zapisano v emailu, ki ste ga dobili skupaj z definicijo naloge).

V vsakem primeru bomo takšen primer obravnavali individualno na koncu semestra.

answered Nov 9, 2016 by dgorjup (61,050 points)
selected Nov 10, 2016 by janko.slavic
...