• Register

Real-time plot / simulacija

+8 votes
164 views

Pozdravljeni!

Zamislimo si, da imamo vse gibalne enačbe za preprosto nihalo in nas zanima odmik od ravnovesne lege, seveda v odvisnosti od časa. Torej, kako bi spisali preprost program, ki bi po časovnem koraku v neki zanki risal odmike od ravnovesne lege, točko za točko.

Torej vse skupaj bi izgledalo nekako tako, da bi glede na že poračunan list odmikov, to nato še samo prikazali po časovnem koraku na istem 'figure'.

Kako bi se lotili tega?

Hint: Uporaba cla metode

asked Nov 7, 2016 by aljazjelen (11,170 points)

2 Answers

+2 votes
 
Best answer
Kaj ste mislili z namigom (cla)?

Sicer gre pa za navadno diferencialno enačbo drugega reda - začetni problem. Glejte predavanja.
answered Nov 8, 2016 by blaz (41,550 points)
selected Nov 29, 2016 by aljazjelen
+2 votes
Pozdravljeni!

Ciljal sem bolj na programerski del, kako spisati program, ki bo računal enačbo (za primer sem dal preprosto DE) ter risal po korakih. Torej, da vse skupaj nekako zgleda kot "real-time".
Kot 'cla' namig pa sem ciljal na to, da ta implementirana metoda v 'pyplot' modulu, izbriše osi trenutno odprtega plot-a. Torej s tem lahko dodaš točko na novem grafu, brez da odpreš nov plot.

Torej, sama logika gre nekako takole:
- izračunaš vrednost iz začetnih pogojev, instanciraš pyplot objekt in zrišeš plot
- nato po nekem časovnem koraku poračunaš naslednje vrednosti, počistiš trenutni plot in zopet zrišeš plot (ta del v zanki ponavljamo toliko časa, da s časovnim korakom dosežemo želeni končni čas)

Hotel sem samo dati v vednost da obstaja tudi ta možnost, v kolikor se želi kdo poigrati s samim programiranjem :)
answered Nov 8, 2016 by aljazjelen (11,170 points)
...