• Register

Kako uporabiti Jokerja za reševanje naloge za nazaj?

+21 votes
516 views
asked Oct 30, 2016 by crneprimoz (390 points)

2 Answers

+8 votes
 
Best answer

Zadnji možen rok za uporabo jokerja je 10 dni po odprtju okna za reševanje naloge na moj.ladisk.si.

answered Oct 30, 2016 by dgorjup (72,040 points)
selected Oct 31, 2016 by janko.slavic
+3 votes
answered Oct 31, 2016 by janko.slavic (80,360 points)
Torej, če uporabim jokerja, ko je možno predčasno reševanje in si prestavim nalogo, jo do novega datuma lahko rešujem 'predčasno' - brez omejitve časa za resevanje?
Da............
...