• Register

iz jupytra v predstavitev

+10 votes
267 views
Zanima me kako lahko iz jupytrovega prikaza preidemo do prikaza predstavitve, kot imamo na predavnjih,

oziroma ali se da narediti predstavitev v jupyter notebooku in kako?
asked Oct 24, 2016 by zanfs (1,470 points)

2 Answers

+6 votes
 
Best answer
Ena možnost naj bi bila tole: $ jupyter nbconvert naslov_predavanja.ipynb --to slides --post serve
 Še ena možnost  pa naj bi bila da si namestiš rise (pip install rise) in naj bi ti potem dalo tja v vrstico notebook toolbar nov ukaz enter/exit live reveal slideshow.
Lp
answered Oct 24, 2016 by Miha5 (8,480 points)
selected Oct 25, 2016 by janko.slavic
PS: sam na predavanjih uporabljam RISE (https://github.com/damianavila/RISE , ki ima aktivno kodo)!

(jupyter nbconvert naslov_predavanja.ipynb --to slides --post serve naredi pasivno domačo stran)
+2 votes

To lahko storite z paketom RISE.

Sledite navodilom v povezavi (pip install RISE).

V notebooku imate nato dodatno ikono za ogled predstavitev:

answered Oct 25, 2016 by blaz (41,550 points)
...