• Register

PyCharm: Cannot run program "git.exe"

+8 votes
2,365 views

Pri povezavi PyCharma z GitHub-om dobim sledeči Error:

Cannot run program "git.exe": CreateProcess error=2, Navedene datoteke ni mogoče najti

 

 

 

asked Sep 30, 2015 by blaz (41,550 points)

1 Answer

+6 votes
 
Best answer

Problem se pojavi, ker PyCharm nima definirane lokacije git-a. Težavo odpravimo na sledeč način:

1. Gremo v Settings

2. Odpremo Version Control --> Git

3. Poiščemo lokacijo datoteke git.exe. Običajno se nahaja na sledeči lokaciji:

`C:\Users\<username>\AppData\Local\GitHub\PortableGit_<numbersandletters>\cmd\git.exe`

Pozorni bodite na to da je mapa AppData skrita mapa. Več info na stackoverflow.

4. Podamo lokacijo git.exe v "Path to Git executable" 

 

answered Sep 30, 2015 by blaz (41,550 points)
edited Feb 16, 2016 by blaz
Pri meni je bila ta napaka in sem si pomagal s zgornjim komentarjem, vendar na koncu se git.exe ni nahajal v bin  mapi ampak sem ga našel v cmd mapi imam pa windows 10, zato želim dodati samo kot možnost če se git.exe ne nahaja v bin mapi.
hoj, res je, z noveješimi verzijami GitHub-a se git.exe nahaja v omenjeni mapi. Hvala za opozorilo!
...