• Register

'\n' ne ustvari nove vrstice

+7 votes
315 views

pri uporabi funkcije print mi \n ne ustvari nove vrstice, ampak se zapiše kot normalno besedilo.

asked Oct 21, 2016 by nejc1 (1,090 points)
Prosim dopolnite vprašanje z minimalno kodo.

2 Answers

+4 votes
 
Best answer

Odvisno je kako zaženeš celico (na kakšen način narediš print). Glej primer:

In [1]: niz = 'xyz\nabc'

          niz

Out [1]: 'xyz\nabc'

------------------------------

In [2]: print(niz)

Out [2]: xyz 

            abc

 

Drugače sem pa jaz tudi poslal odgovor (kot je omenil kolega zanfs), ki je še vseboval \n in sem dobil pravilno.

answered Oct 21, 2016 by Maks Repanšek (1,410 points)
selected Oct 21, 2016 by janko.slavic
+2 votes
Kolega je imel podoben problem pa je ta rezultat vseeno poslal/posredoval kot odgovor in mu je štelo za pravilnega.
answered Oct 21, 2016 by zanfs (1,470 points)
...