• Register

Kako izbrišem tabulator iz niza črk?

+12 votes
468 views

Ne vem kako iz niza črk izbrišem tabulator in prosim za pomoč.

asked Oct 16, 2016 by SB39 (1,080 points)
edited Oct 16, 2016 by janko.slavic

3 Answers

+10 votes
 
Best answer
Moznosti je vec. Da pa se kaj naucis ti samo namignem. Poglej si funkciji rstrip ali pa replace.
answered Oct 16, 2016 by tilen.mlinaric (7,770 points)
selected Oct 25, 2016 by blaz
seznam_nizov = []
for i in (a-1, b-1, c-1):
    s = det1[i].replace('\t', '')
    seznam_nizov.append(s)
seznam_nizov
['SeparatorTab\n', '\n', '0,3940701,221011\n']

Naredim takole in mi vrne: nepravilno rešitev
Vse skupaj imaš zelo čudno definirano.

Imaš seznam s string-i s 6-kami:

seznam = ['banana6', 'ka6ki']
seznam2 = []

for element in seznam:
    seznam2.append(element.replace('6', '9')

print(seznam)
print(30 * '-')
print(seznam2)

Predlagam pa tudi, da si pogledaš še tole:
http://pinm.ladisk.si/1320/definicija-vpra%C5%A1anja-pri-doma%C4%8Di-nalogi

samo namig...
+2 votes
Tvoj zapis je načeloma pravilen, saj iz tistih vrstic, ki si jih vnesel izbriše tabulatorje. Sedaj moraš pa premisliti, ali si izbral prave vrstice, iz katerih želiš odstraniti tabulatorje.
answered Oct 19, 2016 by Miha5 (8,480 points)
0 votes

npr., ko imaš string: "Writer_Version\t2" in moraš odstranit \t, ti strip ne odstrani \t, ker je \t med dvema char-oma (primer: Version\t2). Strip ti lahko odstrani le na začetku ali koncu stringa oz. niza. Moja rešitev:

nov_sez =[]
    for i in seznam_vrstic:
        nov_sez.append(i.replace("\t",""))
    print(nov_sez)

answered Oct 21, 2018 by PatrikHlebecŠtor (260 points)
...