• Register

ali lahko narediš kodo, ki iz niza izpiše vse znake do nekega simbola

+8 votes
304 views
kako iz seznam nizov, narediš nov seznam v katerem so posamezni nizi do nekega znaka v nizo npr. \t.

če imaš seznam= ['aaaaaa\t1, 'bbbb\t2,....], kako narediškodo oz. katero funkcijo uporabiš da dobiš tak seznam ['aaaaaa', 'bbbb',...]
asked Oct 15, 2016 by Petan_Z (1,520 points)

2 Answers

+4 votes
 
Best answer
Primer, ki ti bo mogoče v pomoč:

>>> string = "abc=123,xyz=456"
>>> dict(x.split('=') for x in string.split(','))
{'xyz': '456', 'abc': '123'}
answered Oct 21, 2016 by UrskaKogovsek (1,960 points)
selected Oct 21, 2016 by janko.slavic
+3 votes
Poglejte funkcijo split()
answered Oct 15, 2016 by janko.slavic (80,790 points)
edited Oct 15, 2016 by janko.slavic
...