• Register

Ko odgovorim se ne zgodi nič, kako prožim vrstico?

+5 votes
152 views
Če na primer na zastavljeno vprašanje odgovorim z 1, se ne zgodii nič. Naj še povem, da odgovorim tako, da vpišem naprimer številko 1 in z nobeno tipko ne potrdim odgovora. Ali bi moral vneseno potrditi mogoče s kakšno tipko?
asked Oct 6, 2016 by TilenKosir (1,740 points)
edited Oct 6, 2016 by janko.slavic

2 Answers

+4 votes
 
Best answer
deluje tudi shift + enter
answered Oct 6, 2016 by ceneseljak (2,240 points)
selected Oct 6, 2016 by janko.slavic
+3 votes
Pritisni tipko run cell.

http://prntscr.com/cqgt0b
answered Oct 6, 2016 by TilenK (340 points)
...