• Register

Si lahko kdorkoli prenese datoteke z Githuba?

+6 votes
258 views
Si lahko kdorkoli prenese datoteke z Githuba-a v ZIP obliki in ali lahko potem predavanja odpremo v PDF obliki?
asked Oct 3, 2016 by JaRu (1,650 points)

1 Answer

+2 votes
Pozdravljeni!

Z github-a lahko prenesete v ZIP obliki, ni pa preveč smiselno, saj se bodo datoteke pogosto spreminjale in smiselni je pristop opisan tukaj:

http://pinm.ladisk.si/165/namestitev-pycharm-a-in-github-a-ter-njuna-povezava?show=165#q165

Na tak način boste imeli zelo enostavno vedno zadnjo verzijo.

Tudi pdf nima preveč smisla; lahko pa to naredite. Glejte: http://pinm.ladisk.si/529/pdf-download-jupyter?show=529#q529
answered Oct 3, 2016 by janko.slavic (79,290 points)
...