• Register

gradient potencialnega polja

+3 votes
57 views
Določeno imam funkcijo, s katero lahko za točko [x,y] izračunam vrednost. Rad bi naredil gradient te funkcije, vendar numerično (funkcija je pridobljeno numerično in ni primerna za analitično odvajanje), tako da bi imel za vsako točko [x,y] vektor hitrosti [u,v], da bi dobil vektorsko polje.
asked Sep 23, 2016 by Jan Tomec (400 points)

1 Answer

+1 vote
answered Sep 26, 2016 by janko.slavic (73,690 points)
...