• Register

Iskanje ničel

+2 votes
376 views

Spodaj podajam svoj primer iskanja ničle. Zanima me, če je to pravilno, ker če iz grafa očitam ničla ni v točki 3. 

asked May 22, 2016 by strojnik95 (1,240 points)

1 Answer

+3 votes
 
Best answer

Graf na sliki ne prikazuje poteka funkcije g(x) na intervalu x_r, ampak pri nekih drugih vrednostih, y2. Glede na to, da je ničla na grafu nekje na začetku prikazanega intervala je y2 verjetno definiran približno od vredosti 3 naprej.

 

Izrišite naslednje, pa se bo videlo, ali je pri vrednosti 3 dejanjsko ničla ali ne:

x = np.arange(0,5)

plt.plot(x, g(x))

answered May 22, 2016 by dgorjup (73,720 points)
selected May 22, 2016 by strojnik95
y2 je moja osnovna funkcija, od katere odštejem 3, da se mi interval pomakne pod ničelnico.

Če zapišem:
x = np.arange(10)

plt.plot(x, g(x))

Se mi nariše samo linearna črta. Kaj imam narobe definirano?
Če prav razumem je torej y2 že izračunan seznam vrednosti funkije, za katero vas zanima, kdaj doseže vrednosti 3 (v tem primeru je ravna črta, ki se vam izriše, verjetno pri y=-3)? Če je tako si poglejte vprašanje o iskanju presečišča funkcij.

Sicer pa priložite še definicijo y2 in funkcije g.
Hvala. Mi je uspelo narediti po prvem nasvetu, ki ste mi ga dali. Kot ste zapisali v oklepaju spremeljivke g nisem imel definirano x_r ampak neko drugo spremeljivko. Sedaj deluje. Lp.
...