• Register

iskanje ničel funkcije

+2 votes
327 views
Pozdravljeni,

sila je definirana po izrazu F(t)=2000/ln(t5+1)sin(t)^4. Ob katerih časih na intervalu 10<t<20s je izpolnjeno ravnotežje?

Če se ne motim moram poiskati ničle enačbe F(t), s sekantno metodo sem že probal pa ni šlo.

Ima kdo kakšno idejo kako bi to rešil?

Čas:

t = np.linspace(10, 20, 100)

def sila_po_casu(t):
    return (2000/log(5 * t + 1) * np.sin(t)**4).evalf() #vrne vrednost in reši logaritem
asked May 22, 2016 by iztok.jerman (230 points)

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
V tvojemu zapisu kode nekaj ni vredu. Pri definiciji sile_po_casu(t) imaš v enačbi sympy logaritem, numpy sinus in na koncu še sympy evalf().

Sicer pa za zgornjo enačbo graf nikoli ne bo sekal osi t. Logaritem je za vrednosti večje od 1 zmeraj pozitiven, prav tako pa bo vrednost (sin(t)) ^4 zmeraj pozitivna. V enačbi imaš za dane pogoje vse člene zmeraj pozitivne
answered May 22, 2016 by Blaž Velkavrh (29,970 points)
selected May 23, 2016 by iztok.jerman
Sem ugotovil, kaj je bil problem. Funkcija je morala vrniti čase, pri katerih je bila sila enaka že prej podani sili Fa in Fb.

Lp, hvala za odgovor
...