• Register

Ali je dovoljeno pri seminarju PINM sestavit matrike iz sympy v numpy?

+7 votes
489 views
Zanima me ali je dovoljeno pri seminarju PINM pretvorit iz sympy "enačb" v numpy matriko , saj asistenti stalno ponavljajo, da ne sme bit nič sympy-ja razen v 1. vprašanju kjer piše, da moramo rešit simbolno.

Primer:

Imam sistem enačb in iz njih naredim seznam. Nato iz seznama  enačbe pretvorim v matrike. Seveda matrike so numpy.

def linearna_enačba_c(podatki ={F1:5,F2:8,F3:3,x1:4,x2:6,x3:8,x4:6,z3:4,z2:2}):
    """ POTREBNO DODATI DOCSTRING"""
    matrika_A_C= np.asarray([[eq.args[0].subs(podatki_2).evalf().coeff(p_0_c) for p_0_c in iskano] for eq in eq_linearna_C], dtype = float)
    matrika_B_C= -np.asarray([eq.args[0].subs(podatki_2).subs(zapis_vrednosti_0_c).evalf() for eq in eq_linearna_C], dtype = float)   
    return matrika_A_C, matrika_B_C
asked May 20, 2016 by matejP (2,510 points)

1 Answer

+7 votes
 
Best answer

Pozdravljeni!

V splošnem velja, da morajo biti postopki reševanja numerični, za zapis pa si lahko pomagamo z že prej izračunanimi simboličnimi elementi.

Primer za to je šesto vprašanje šestih vaj, ki je rešeno na zelo podoben način, kakor rešujete vi

answered May 20, 2016 by Marko Mihalec (8,700 points)
selected May 20, 2016 by matejP
Hvala za odgovor.
...